Deilton Nogueira

Sistema Fotovoltaico comercial de 27,2 kWp. 80 módulos de 340 Wp e 1 inversor de 60 kW.